COVID-19 загрожує здоров'ю та життєдіяльності працівників та роботодавців у всьому світі. Це не локальний, а всесвітній виклик, що вимагає глобальної реакції. Невідкладні дії є важливими для міжнародних організацій. Настав час реалізувати реформу ООН.

Посилена співпраця та координація необхідні між усіма учасниками багатосторонньої системи. Міжнародна організація праці (МОП) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) лежать в основі міжнародних рекомендацій щодо управління цією пандемією та визначення коротко-, середньо- та довгострокових сталих рішень для людей, громад, націй та регіонів.

Міжнародний валютний фонд, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), G7, G20, Світовий банк та банки регіонального розвитку потребують підтримки цільових, ефективних та перевірених заходів для економік, які потребують вирішення питань охорони здоров'я, економіки та зайнятості, а також соціального впливу пандемії на працівників у всіх галузях економіки, включаючи самозайнятих та тимчасових, випадкових та неофіційних працівників, і всього бізнесу, особливо малого та середнього бізнесу (МСП). Для цього глобальна економіка потребує невідкладних політичних заходів для реальних досягненьв економіці. На національному рівні постійний координатор ООН закликає зосередити увагу насамперед на Цілі сталого розвитку (ЦСР) 3 разом з ціллю 8 - гідна праця та економічнезростання.

COVID-19 також матиме значні економічні та трудові наслідки. Мільйонам компаній у всьому світі загрожує витіснення з бізнесу, що матиме серйозний вплив на зайнятість. Нам потрібно діяти швидко та відповідально, мінімізуючи соціальні та економічні наслідки. Нам потрібно знайти інноваційні рішення для великої кількості робітників та підприємств, на яких впливатиме стійкість, підтримка та адаптація на ринку праці для скорочення наслідків безробіття та втрати доходу через спалах COVID-19.

Міжнародна організація роботодавців (IOE) та Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) та їхні члени виступають солідарними з урядами та підкреслюють критичну потребу соціального діалогу на національному та багатосторонньому рівнях для розробки заходів щодо подолання цього впливу.

Ми закликаємо до невідкладних заходів у таких ключових сферах:

Безперервність бізнесу, безпека доходів та солідарність є ключовими для запобігання поширенню та захисту життя та засобів до існування та побудови стійких економік та суспільств. Для цього глобальна економіка потребує невідкладних заходів та політики, що стосуються реальної економіки, працівників та бізнесу, особливо малих та середніх підприємств (МСП). Порушення ланцюгів поставок медичних виробів, продуктів харчування та інших предметів першої необхідності повинно бути мінімізовано за рахунок міждержавного співробітництва.

Ми наголошуємо на найсильнішій увазі важливу роль, яку соціальний діалог та соціальні партнери відіграють у боротьбі з вірусом на робочому місці та за його межами, а також уникнути великих втрат робочих місць у коротко- та середньостроковій перспективі. Спільна відповідальність необхідна для діалогу для сприяння стабільності.

Політична координація та узгодженість є важливою. Організація Об'єднаних Націй, і особливо ВООЗ, повинна враховувати необхідність захисту зайнятості та доходів шляхом посилення заходів соціального захисту як у вирішенні пандемії, так і в створенні основи для зайнятості та економічних умов для відновлення, і повинна визнати ключовим роль МОП відіграє та співпрацює у терміновому вирішенні соціальних та економічних наслідків кризи COVID-19.

Сильні та функціональні системи, які забезпечують охорону здоров'я, є ключовими для боротьби з пандемією. Організації роботодавців та профспілки (під керівництвом МОР та МКП) виявляють урядові всі можливі ресурси, але ми також готові підтримати уряди у їхніх ефективному використанні найсучасніших медичних можливостей та ресурсів, особливо в сучасних сферах особливо там, де пандемія поширюється швидко.

Столітня декларація МОП про майбутнє праці містить найважливіші елементи, які є ключовими для будь-якого довготривалого та стійкого реагування на пандемії, включаючи COVID-19.

Коротше кажучи, потрібно докласти всіх зусиль, щоб допомогти працівникам та компаніям пережити кризу, утримати працівників на своїх робочих місцях, захистити від безробіття та втрати доходів, а також полегшити фінансові кризи. МОР та МКП прагнуть і готові підтримувати політиків у їхніх зусиллях.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org