УФРОЗ створено задля представництва і захисту законних інтересів роботодавців охорони здоров’я у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, в тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Основними завданнями та напрямками діяльності УФРОЗ є:

• співробітництво з органами державної влади, органами влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об‘єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
• забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав роботодавців сфери охорони здоров’я у відносинах з органами державної влади, органами влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об‘єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об‘єднаннями громадян;
• участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;
• участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної та галузевої угод, забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;
• координація діяльності роботодавців галузі охорони здоров’я у виконанні своїх зобов’язань за генеральною чи галузевою угодами;
• контроль за виконанням сторонами соціального партнерства зобов’язань за генеральною чи галузевою угодами;
• сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
• сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
• збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпеченню раціональної структури зайнятості;
• сприяти вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;
• сприяти забезпеченню скоординованості дій роботодавців у сфері охорони здоров’я населення щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;
• договірне регулювання соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння, компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання виникненню та розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);
• розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об‘єднаннями.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org